Privacy

Degomeat zal mogelijks informatie van u ontvangen door uw gebruik van onze website (bv. inzenden vacature), wanneer u informatie van ons vraagt of u onze diensten gebruikt. Door onze website of diensten te gebruiken of informatie te vragen, stemt u ermee toe dat wij uw persoonlijke informatie mogen gebruiken. Gelieve ons geen informatie te bezorgen indien u niet wenst dat wij ze gebruiken.

De ontvangen informatie zal anderzijds niet onnodig worden bewaard. U kan ons ook steeds contacteren om inzage te krijgen, correctie te vragen of de informatie te laten verwijderen. Wij behandelen alle verkregen data met de grootste zorgvuldigheid en vertrouwelijkheid conform de geldende wetgeving (incl. GDPR), en zullen de verkregen informatie niet verkopen, verhuren of verspreiden zonder uw voorafgaandelijke schriftelijke toestemming.

Wij passen uiteraard een hoge standaard toe voor wat betreft de bescherming van deze informatie, en nemen aldus alle nodige maatregelen om inbreuken tegen te gaan en een veilige opslag en verwerking van alle persoonsgegevens na te streven.

Voor meer informatie of om een eventuele klacht door te geven, kan u de heer Geoffrey Delbaere contacteren (geoffrey@degomeat.be).

Wij behouden ons het recht voor deze Privacy Policy waar nodig aan te passen. Deze wijzigingen worden voorafgaandelijk aan de inwerkingtreding op onze website gepubliceerd.